Nghị quyết Phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2020

Nghị quyết Phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2020

Số kí hiệu 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/07/2022
Thể loại Nghị Quyết
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
Người ký Cao Thị Hoà An

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Nghị Quyết"

Số kí hiệu
Ngày ban hành