Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nhân daan tỉnh ban hành Quy đingj mức chi thực hiên công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nhân daan tỉnh ban hành Quy đingj mức chi thực hiên công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số kí hiệu 29/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/07/2022
Thể loại Nghị Quyết
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
Người ký Cao Thị Hoà An

 File đính kèm