Phát huy truyền thống vẻ vang qua 75 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng tham mưu Công an Phú Yên quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ tư - 14/04/2021 22:54 392 0
Phát huy truyền thống vẻ vang qua 75 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng tham mưu Công an Phú Yên quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới
Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành (18/4/1946 - 18/4/2021), dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên đã luôn khẳng định bản lĩnh kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước; nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, đề cao trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần tô thắm những trang sử truyền thống vẻ vang của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an Phú Yên nói riêng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, phương châm, nguyên tắc đấu tranh cách mạng của Đảng, nắm vững và làm tốt công tác tổ chức thông tin, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu các cấp lãnh đạo ban hành, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch trấn áp phản cách mạng và phòng chống tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tình báo, gián điệp, tề ngụy; phát động phong trào bảo mật, phòng gian, bảo vệ trị an, phòng, chống gián điệp, biệt kích; chủ động đề xuất phương án bảo vệ an ninh, trật tự các vùng tự do, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của tỉnh, căn cứ địa cách mạng và các chiến dịch quân sự trọng yếu; đồng thời trực tiếp chiến đấu, đánh sâu vào vùng địch tạm chiếm, phá tề, trừ gian, diệt ác, cùng Đảng bộ, toàn quân, toàn dân giành thắng lợi quan trọng trong các chiến dịch, lập nên những chiến công to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, trước bối cảnh tình hình mới, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên đã chủ động nắm vững diễn biến tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, chủ động tham mưu phục vụ cho lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đấu tranh, trấn áp nhen nhóm tổ chức phản động, ngăn chặn vượt biển trốn ra nước ngoài, đấu tranh chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, đồng thời tổ chức triển khai nhiều biện pháp cấp bách để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ tốt công cuộc cải tạo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự của tỉnh, lực lượng tham mưu Công an Phú Yên đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên đổi mới, cải tiến các mặt công tác tham mưu, chủ động đổi mới, cải tiến phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, từ đó nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình làm cơ sở tham mưu, đề xuất đúng, trúng các chủ trương, giải pháp, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ. Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm; giữ vững an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Phú Yên. Thực hiện tốt chức năng người phát ngôn của Công an tỉnh góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an Phú Yên. Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, rèn luyện lễ tiết, tác phong, siết chặt kỉ luật, kỉ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, tiếp tục khẳng định truyền thống vẻ vang “Trung thành - Tận tụy; Mưu trí - Sáng tạo; Đoàn kết - Lập công” của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. 

Với những thành tích đã đạt được qua 75 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho những tập thể cá nhân xuất sắc. Riêng Phòng Tham mưu Công an tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì; 01 Cờ thi đua của Chính Phủ, 10 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và có 23 năm liền đạt từ danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trở lên, Đảng bộ luôn đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”.
Trong những năm tới, trước những thời cơ, vận hội mới, những khó khăn, thách thức to lớn của đất nước, của tỉnh, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên tiếp tục khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng, Nhà nước; phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương các chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Phú Yên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, tạo môi trường hòa bình phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp, bình yên. Trong đó, cần đẩy mạnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

 Một là: Tăng cường công tác dự báo trên các lĩnh vực công tác công an, trước hết là dự báo chiến lược. Tập trung các biện pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ huy ban hành các chủ trương, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Chú trọng dự báo chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực, chuyên đề phức tạp, những vấn đề mới phát sinh. Xác định nội dung chủ yếu cần dự báo chiến lược trên lĩnh vực an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, từ đó đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp. Tổ chức tốt công tác phối hợp trong việc dự báo chiến lược giữa lực lương tham mưu với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan có liên quan. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo chiến lược theo hướng chuyên sâu.

Hai là: Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, quyết định, mệnh lệnh công tác của lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Nghiên cứu, quán triệt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào các mặt công tác công an. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đề xuất ban hành các chủ trương, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác gắn với theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Chủ động phát hiện những vấn đề mới phát sinh, khó khăn, vướng mắc của Công an đơn vị, địa phương để kịp thời đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh các chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết. Thông qua công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác tham mưu và cán bộ cơ sở. Chú trọng sơ kết, tổng kết, nhất là các chuyên đề nghiệp vụ, các vụ án lớn để rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc đề xuất các chủ trương, biện pháp, đối sách.

Ba là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương đối với hoạt động của lực lượng tham mưu. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động của cơ quan tham mưu; chăm lo công tác đào tạo bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí cán bộ tham mưu; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức: Tham mưu là một trong ba chức năng quan trọng của Công an; công tác tham mưu là công tác quan trọng của toàn lực lượng Công an nhân dân, không chỉ riêng những cán bộ tham mưu chuyên trách, mà mọi cán bộ, chiến sĩ Công an đều phải làm công tác tham mưu; thật sự coi trọng công tác tham mưu, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, nhất là chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược; thường xuyên tổng kết thực tiễn về công tác tham mưu. Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải gương mẫu, đi đầu trong học tập và tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Bốn là: Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tăng cường đoàn kết thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, suy thoái nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén, sắc sảo; đào sâu suy nghĩ, mạnh dạn và chủ động trong công tác, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào cải tiến, nâng cao chất lượng các mặt công tác tham mưu. Xây dựng, khai thác hiệu quả các phần mềm tin học ứng dụng phục vụ tốt các mặt công tác công an, đặc biệt là công tác báo cáo, theo dõi thống kê số liệu, quản lý vụ việc, quản lý điều hành văn bản điện tử... Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nhất là những vấn đề mới nổi lên về an ninh, trật tự gắn với sơ, tổng kết có hiệu quả các chuyên đề công tác, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng vào công tác.

Nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, sự hiệp đồng chiến đấu, công tác của Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả, thành tích đạt được qua 75 năm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “bộ não” chỉ huy, là đầu mối thông tin của lãnh đạo Công an các cấp, là sợi dây liên kết các lực lượng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Phú Yên trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của địa phương.     
 
Đại tá, Thạc sỹ LƯƠNG TẤN DĨNH
                                                                Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây