Công an Phú Yên thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024

Chủ nhật - 15/10/2023 21:34 2.385 0
Công an tỉnh Phú Yên thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 như sau:
          1. Chỉ tiêu
          Năm 2024 Công an tỉnh tuyển chọn 310 công dân (nam), phân bổ chỉ tiêu tuyển cho Công an các huyện, thị xã, thành phố như sau:
- Công an TP Tuy Hòa             : tuyển chính thức 37 (dự phòng: 02)
- Công an TX Sông Cầu           : tuyển chính thức 36 (dự phòng: 02)
- Công an TX Đông Hòa          : tuyển chính thức 37 (dự phòng: 02)
- Công an huyện Tây Hòa         : tuyển chính thức 37 (dự phòng: 02)
- Công an huyện Tuy An          : tuyển chính thức 38 (dự phòng: 02)
- Công an huyện Phú Hòa        : tuyển chính thức 33 (dự phòng: 02)
- Công an huyện Sông Hinh     : tuyển chính thức 31 (dự phòng: 02)
- Công an huyện Sơn Hòa        : tuyển chính thức 31 (dự phòng: 02)
- Công an huyện Đồng Xuân    : tuyển chính thức 30 (dự phòng: 02)
                                         Tổng cộng  : tuyển chính thức 310 (dự phòng 18)
          2. Đối tượng tuyển chọn
          - Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
          - Có nơi thường trú tại tỉnh Phú Yên.
          3. Thời gian gọi nhập ngũ, thời gian thực hiện nghĩa vụ
          - Thời gian gọi nhập ngũ trong tháng 02/2024 (thời gian giao nhận quân từ ngày 25/02/2024 đến hết ngày 27/02/2024, tức là từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
          - Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.
          4. Tiêu chuẩn tuyển chọn
          - Về độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.
          - Về trình độ: Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; chú trọng tuyển chọn số công dân đã tốt nghiệp bậc đào tạo trung cấp trở lên, có chuyên môn cần thiết cho nhu cầu sử dụng. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.
          - Về tiêu chuẩn sức khỏe:
          Thực hiện theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (tuyển công dân có sức khỏe loại 1, loại 2).
          Đối với các địa phương có khó khăn về nguồn tuyển có thể tuyển công dân có sức khỏe loại 3, trừ công dân có sức khỏe loại 3 về chiều cao, sức khỏe loại 3 ảnh hưởng đến thẩm mỹ (gồm: lác mắt; khe hở môi 01 bên toàn bộ hoặc khe hở môi không toàn bộ 02 bên đã phẫu thuật tạo hình; 01 bên tai nhỏ hơn tai bình thường; sẹo bỏng hoặc các loại sẹo do nguyên nhân khác nhau đã lành có ảnh hưởng đến thẩm mỹ (ở mặt, cổ)), vận động (gồm: mất 01 ngón khác ở bàn tay (không có ngón cái, ngón trỏ); thừa ngón tay chưa phẫu thuật, dính kẽ ngón tay chưa phẫu thuật) hoặc có tật khúc xạ về mắt (gồm: cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ). Tỷ lệ công dân sức khỏe loại 3 của mỗi Công an huyện, thị xã, thành phố không được vượt quá 20% chỉ tiêu được giao.
          + Về chỉ số đặc biệt: Không tuyển đối với các trường hợp trên cơ thể có các vết trỗ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da có nội dung phản cảm, chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỳ dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như: Mặt, đầu, cổ; từ ½ cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích ½ lưng, ngực, bụng trở lên. Trường hợp các vết trỗ (xăm), phun xăm trên da ở vị trí lộ diện nhưng diện tích nhỏ (không phản cảm hoặc đã tẩy xóa hình xăm, chữ xăm) thì có thể xem xét tuyển chọn. Có thể xem xét tuyển chọn đối với công dân nam có bấm lỗ tai nhưng đã liền thành sẹo. Công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút viêm gan B không đủ điều kiện nhập ngũ vào CAND.
          - Về tiêu chuẩn chính trị:
          Có lý lịch rõ ràng; bản thân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong CAND.
          5. Hồ sơ tuyển chọn
          Công dân đăng ký dự tuyển nộp cho Công an huyện, thị xã, thành phố nơi công dân thường trú các giấy tờ sau:
          - Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự;
          - Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có xác nhận của UBND xã (hoặc phường, thị trấn) nơi công dân thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi công dân đang công tác, học tập (khi công dân đăng ký sẽ được phát tờ khai này).
          6. Chế độ, chính sách
          - Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện, công dân dự tuyển được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
          - Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường CAND theo quy định về tuyển sinh CAND, nếu trúng tuyển vào đào tạo thì khi tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
          - Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là nguồn nhân lực để tuyển chọn phục vụ lâu dài trong CAND. Vì vậy khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ, công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an tỉnh và tự nguyện thì được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp trong CAND theo chỉ tiêu của Bộ Công an, trong đó:
          + Đối với công dân trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển vào đại học văn bằng 2 CAND (hệ tuyển mới vào đào tạo đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND) hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND.
          + Đối với công dân trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Trung bình thuộc danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển vào đại học văn bằng 2 CAND (hệ tuyển mới vào đào tạo đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND), quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được cộng 05 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp (nếu được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp sẽ được cử đi đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND).
          - Đối với thân nhân của công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại ngũ (gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ; con đẻ, con nuôi hợp pháp) được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, được trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm.
          - Được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định trong thời gian tại ngũ và khi xuất ngũ.      
          7. Thời gian, địa điểm đăng ký, số điện thoại liên hệ
          - Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo cho đến trước ngày Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khám 15 ngày.
         - Địa điểm đăng ký: tại Công an các huyện, thị xã, thành phố (nơi công dân thường trú).
          - Số điện thoại liên hệ để được tư vấn, giải đáp của Công an các địa phương:
                    Công an thành phố Tuy Hòa      : SĐT 069 4362247
                    Công an thị xã Sông Cầu           : SĐT 02573 728283
                    Công an thị xã Đông Hòa           : SĐT 02573 532018
                    Công an huyện Đồng Xuân       : SĐT 02573 872189
                    Công an huyện Phú Hòa            : SĐT 02573 886409
                    Công an huyện Sông Hinh         : SĐT 02573 858691
                    Công an huyện Sơn Hòa            : SĐT 02573 861218
                    Công an huyện Tây Hòa            : SĐT 02573 578850
                    Công an huyện Tuy An             : SĐT 02573 865306
          Công an tỉnh Phú Yên thông báo để công dân trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký./.

Tác giả: Công an tỉnh Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây