Thông báo tổ chức tuyển chọn công dân vào công tác tại Cục Đào tạo, Bộ Công an

Thứ năm - 04/01/2024 20:09 181 0
Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân; Công văn số 19708/X01-P2 ngày 5/12/2023 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo chỉ tiêu tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân. Cục Đào tạo thông báo tuyển chọn công dân vào công tác tại Cục Đào tạo, Bộ Công an, cụ thể như sau:
Thông báo tổ chức tuyển chọn công dân vào công tác tại Cục Đào tạo, Bộ Công an -0
 

1. Đối tượng tuyển chọn

Công dân Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, đang công tác tại Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc có trình độ cao hơn, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

2.1. Tiêu chuẩn chính trị

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

- Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

- Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

2.2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt

2.3. Tuổi đời

Từ đủ 18 tuổi đến đủ 30 tuổi. Riêng công dân có trình độ tiến sĩ, người dân tộc thiểu số, người đã có thời gian làm lao động hợp đồng trong Công an nhân dân trên 5 năm và công dân Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, đang công tác tại Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong Lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu tuyển chọn đến đủ 35 tuổi; chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến đủ 40 tuổi.

2.4. Sức khỏe

Đủ tiêu chuẩn sức khoẻ tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, cụ thể:

a) Chiều cao: Đối với nam từ 1m64 đến 1m95; đối với nữ từ 1m58 đến 1m80. Chỉ số cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30.

b) Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-9/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19-20/10.

c) Trường hợp là người dân tộc thiểu số: Được hạ thấp 2 (hai) cm đối với từng giới so với mức chiều cao tối thiểu quy định tại tiết a Điểm này; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 5 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

2.5. Trình độ

Công dân tốt nghiệp: Trình độ đào tạo đại học hệ chính quy (không bao gồm liên thông đại học) trở lên; xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp) các chuyên ngành/ngành: Sư phạm Ngữ văn.

- Biết cách ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục.

- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, không nói ngọng, nói lắp.

- Tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt trong giao tiếp ứng xử.

3. Số lượng tuyển chọn: 3 chỉ tiêu

Dự kiến bố trí công tác: Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường Văn Hóa, Cục Đào tạo, Bộ Công an. Địa chỉ: Tổ 4 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

4. Phương thức tuyển chọn:

Xét tuyển công dân vào công tác tại Cục Đào tạo được thực hiện theo 3 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển, phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Trình bày 1 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân, thời gian trình bày không quá 30 phút bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Đánh giá biện pháp theo mức "Đạt" hoặc "Chưa đạt". Thí sinh được đánh giá mức "Đạt" được tham gia vòng 3.

- Vòng 3: Giảng dạy 1 tiết trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đánh giá bài dạy theo các tiêu chí tại Phụ lục V Mẫu phiếu đánh giá bài dạy kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 2, phần II trong Kế hoạch này, khi xét tuyển chọn vào công tác tại Cục Đào tạo, Bộ Công an được ưu tiên tuyển chọn theo các nhóm cụ thể như sau:

- Nhóm 1: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 5 điểm ưu tiên: Công dân có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sĩ; công dân là con đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ;

- Nhóm 2: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 4 điểm ưu tiên: Công dân có trình độ thạc sĩ;

- Nhóm 3: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 3 điểm ưu tiên: Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi; công dân có bằng đại học thứ 2 trở lên; công dân có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên, TOEIC đạt 900 trở lên, TOEFL (PBT) đạt 547 trở lên, TOEFL (CBT) đạt 210 trở lên, TOEFL (iBT) đạt 78 trở lên, CEFR B2 trở lên và tương đương;

- Nhóm 4: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 2 điểm ưu tiên: Công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh Công an nhân dân; cán bộ, công nhân Công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

- Nhóm 5: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 1 điểm ưu tiên: Công dân là người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác đã có thời gian cư trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi, vùng cao, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn tình nguyện vào Công an nhân dân để phục vụ lâu dài tại các địa phương đó; công dân cam kết tình nguyện công tác (từ 10 năm trở lên) ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

- Nếu nhiều người dự tuyển có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để tuyển chọn, thì tuyển chọn những người thuộc nhóm ưu tiên. Nếu người dự tuyển có nhiều ưu tiên thì được cộng tất cả các ưu tiên và lựa chọn người có tổng điểm ưu tiên từ cao xuống thấp. Nếu nhiều người dự tuyển có điểm ưu tiên bằng nhau thì Đảng ủy Cục Đào tạo xem xét, quyết định, trên cơ sở đó đồng chí Cục trưởng Cục Đào tạo quyết định tuyển chọn.

6. Hồ sơ tuyển chọn

a) Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay;

b) Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu chung của Bộ Công an), không cần xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú (Công an đơn vị, địa phương tuyển chọn có trách nhiệm thẩm tra, xác minh theo quy định);

c) Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;

d) Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa (nêu có); quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (trường hợp tuyển chọn đối với giáo sư, phó giáo sư);

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

đ) Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

e) Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên (công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh Công an nhân dân; cán bộ, công nhân Công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; công dân là người dân tộc thiểu số...) (nếu có);

g) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

h) Ảnh 4cm x 6cm: 4 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

i) Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong Lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, bổ sung các giấy tờ sau:

- Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; xác nhận của cơ quan, tổ chức (nơi công dân công tác) các năm công tác phải phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật.

- Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 2/1/2024 đến ngày 2/2/2024 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng 601, tầng 6, nhà A02, Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Đào tạo, Bộ Công an. Địa chỉ: Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: Đồng chí Trung tá Đoàn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng 1, số điện thoại 0905.099.006; hoặc đồng chí Đại úy Phùng Đức Anh, Chuyên viên chính Phòng 1, số điện thoại 0933.188.868).

Nguồn tin: Báo CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây