Những kết quả nổi bật của Bộ Công an thực hiện Ngày Pháp luật năm 2023

Thứ năm - 09/11/2023 03:12 58 0

(CAO) Trong năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại đơn vị, địa phương nghiêm túc, có hiệu quả. Từ đó nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp, của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) về ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, chấp hành, áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND và các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; có thể khái quát những kết quả nổi bật sau:

Trong năm, Bộ Công an đã đẩy mạnh việc xây dựng các dự án luật do Bộ Công an được phân công chủ trì soạn thảo. Từ tháng 11/2022 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội cho ý kiến thông qua 02 Luật, gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; xem xét, cho ý kiến 02 Luật, gồm: (1) Luật Căn cước; (2) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua 02 Luật, gồm: (1) Luật Căn cước; (2) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cho ý kiến 02 Luật, gồm: (1) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (2) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng).

Hiện đang chủ trì lập hồ sơ đề nghị xây dựng 06 dự án luật để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh gồm: (1) Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; (3) Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (4) Luật Dẫn độ; (5) Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cư trú.

Bên cạnh đó, đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, ban hành theo thẩm quyền 80 văn bản quy phạm pháp luật gồm: 01 Nghị quyết của Quốc hội, 01 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 09 Nghị định của Chính phủ, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 03 Thông tư liên tịch, 64 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân:

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ; một số đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt đơn vị, thi tìm hiểu pháp luật, Câu lạc bộ nghiệp vụ pháp luật… để phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị. Tại các cuộc họp giao ban, đọc báo, sinh hoạt chính trị, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cũng thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ANTT để cán bộ, chiến sĩ nắm vững, phục vụ tốt yêu cầu công t