Sáu nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Đề án 06

Thứ hai - 26/12/2022 04:35 451 0
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ nhấn mạnh: Người đứng đầu các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Trình bày báo cáo  tại Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban  Quốc  gia chuyển đổi số năm 2022 được Chính phủ tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sáng 25/12, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Đề án 06 với 7 quan điểm chỉ đạo lớn, với mục tiêu tổng quát ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Phục vụ phát triển công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư;  Phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp.

6 nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Đề án 06 -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Qua một năm triển khai, các mục tiêu cơ bản có tính chất nền tảng của năm 2022 đã cơ bản đạt được (với 24 mục tiêu cụ thể của năm 2022, đã hoàn thành 11 mục tiêu, đang tập trung triển khai 13 mục tiêu còn lại. Đối với 89 nhiệm vụ cụ thể của Đề án, đến nay đã hoàn thành 47 nhiệm vụ, đang thực hiện thường xuyên 34 nhiệm vụ), đề án đã được triển khai theo hướng đi vào những nội dung cụ thể, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ làm việc nào dứt điểm việc đó.

Đề án 06 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, UBND địa phương thực hiện quyết liệt. Chính phủ đã bổ sung nội dung kiểm điểm thực hiện Đề án vào các phiên họp thường kỳ; Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 2 Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai đề án và sơ kết 6 tháng thực hiện; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì 18 cuộc họp với các bộ ngành, trực tiếp kiểm tra, khảo sát và chỉ đạo thực hiện tại Hà Nội, Hà Nam, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh. Các Bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn theo ngành dọc để tổ chức thực hiện.

Riêng Bộ Công an đã phát huy vai trò thường trực, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt; chỉ đạo toàn lực lượng CAND tại 4 cấp tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các  nhiệm   vụ được phân công. UBND các địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, trong đó có 8 địa phương được lựa chọn thực hiện điểm để tạo chuyển biến lan tỏa (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nam); nhiều địa phương đã chủ động phối hợp với Cơ quan Thường trực (Bộ Công an) đăng ký triển khai thí điểm các nhiệm vụ liên quan của Đề án (Nghệ An, Bình Dương, Nam Định...). 

Đã hoàn thành xây dựng 4 Nghị định của Chính phủ; 2 Thông tư của Bộ Công an; 3 Thông tư của Bộ Tài chính quy định các nội dung liên quan đến thực hiện Đề án 06, nhất là thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; Hoàn thành đưa 21/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, một số dịch vụ có tỷ lệ người dân hưởng ứng tham gia cao (như xác nhận chứng minh nhân dân 9 số tỷ lệ 100%; thông báo lưu trú 98,3%; thủ tục làm con dấu mới 90,8%; đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến đạt 93,1%, cấp hộ chiếu 62%....); hoàn thành 8/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngày 4/4/2022 của Chính phủ.

Riêng ngành Công an đã cung cấp 227/227 dịch vụ công trực tuyến, trong đó, nhiều nội dung rất thiết thực được người dân đón nhận (cấp hộ chiếu, đăng ký xe, các thủ tục về cư trú...). Hiện đang triển khai thí điểm thành công 2 dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử – xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí tại TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam (đã cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ và 6 trường thông tin bị trùng lặp, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết và giảm thời gian đi lại); người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, khắc phục tình trạng không có sim điện thoại chính chủ.

Việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã mang lại hiệu quả rất lớn, tiết kiệm chi phí (riêng đối với việc đăng ký thi trực tuyến, đã tiết kiệm 50 tỷ đồng kinh phí mua hồ sơ, ảnh thẻ cho học sinh, sinh viên, cha mẹ không phải nghỉ làm để nộp hồ sơ; giảm thiểu áp lực với an toàn giao thông trong thời gian cao điểm), tiết kiệm nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần giảm tiếp xúc giữa người dân và cán bộ cơ quan Nhà nước, góp phần giảm “tham nhũng vặt”. Đặc biệt là thay đổi tư duy trong phối hợp đồng hành nhịp, của các Bộ, ngành trong phối hợp giải quyết phục vụ nhân dân.

Về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước dân phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin, đã bước đầu triển khai kết nối dữ liệu góp phần làm sạch thông tin tín dụng ngân hàng, để kiểm soát, đánh giá rủi ro trong quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ chấm điểm tín dụng công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư; cung cấp 8 sản phẩm dữ liệu dân cư cho cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhất là các sản phẩm xác thực dữ liệu, danh tính, thông tin công dân và các báo cáo thống kê, phân tích, dự báo.

Ứng dụng căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế phục vụ khám chữa bệnh tại 94% cơ sở y tế trên toàn quốc (đã tiết kiệm tiền in thẻ BHYT giấy 24,7 tỷ đồng so với năm 2021); tích hợp thông tin thẻ ATM phục vụ rút tiền tại cây ATM (tiết kiệm chi phí in thẻ cho các tổ chức ngân hàng khoảng 50.000 đồng/thẻ), bảo đảm xác thực đảm bảo chính xác danh tính, phòng chống rủi ro, gian lận; đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt...

Một trong những dấu mốc quan trọng phát triển công dân số đó là ngày 18/7/2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống Định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức, là một bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Đến ngày 22/12/2022, hệ thống đã thu nhận hơn 18,7 triệu hồ sơ đăng ký, phê duyệt trên 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, trong đó, có trên 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử đã kích hoạt. Công tác cấp căn cước công dân gắp chip điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã cấp trên 76,5 triệu thẻ cho công dân. Thẻ căn cước công dân cùng với tài khoản định danh điện tử đã mang lại nhiều tiện ích, giảm nhiều loại giấy tờ cho công dân, tạo nền tảng để triển khai các tiện ích về dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lộ trình Đề án 06, đến nay Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 12 đơn vị bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông và 35 địa phương. Tiếp nhận tổng 819,3 triệu yêu cầu tra cứu, xác thực, đồng bộ thông tin; trong đó 572,9 triệu yêu cầu có thông tin đúng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, đã hỗ trợ các đoàn thể xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đến nay toàn quốc đã nhập thông tin của 1,7 triệu hội viên Hội nông dân; 516.622 hội viên Hội người cao tuổi).

Triển khai kết nối, làm sạch thông tin thuê bao di động của 3 nhà mạng viễn thông: Viettel, Mobifone, Vinaphone với 66,9 triệu yêu cầu đối sánh. Triển khai các giải pháp số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung (Số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử tại Thái nguyên được 1,1 triệu bản ghi hộ tịch đạt 100%, giảm thời gian từ 3 năm xuống 50 ngày, tiết kiệm được 18 tỷ đồng), đến nay có  4 bộ ngành đã triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung. Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra đánh giá an ninh an toàn 62/63 địa phương. Trong đó, 34 địa phương đã đảm bảo yêu cầu.

Trong năm 2022, Bộ Công an đã phân tích dữ liệu người tiêm vắc xin, có 2 báo cáo đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế phân luồng mũi tiêm, cân đối phục vụ điều tiết Vaccine không để tình trạng dư thừa, trục lợi, gây lãng phí. Phân tích độ tuổi đi học của trẻ em trên cả nước cho Bộ Giáo dục và Đào tạo làm căn cứ bố trí nguồn lực giáo viên, cơ sở vật chất, hạ tầng tại từng tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, qua 1 năm thực hiện Đề án 06 rút ra 6 bài học kinh nghiệm là: Phải nhận thức đúng và có quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện Đề án; Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; Chủ động, sáng tạo triển khai các nhiệm vụ của Đề án trong những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, không trông chờ hướng dẫn của cấp trên; Quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, tránh việc đầu tư trùng dẫm, lãng phí; Đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh an toàn, bảo mật dữ liệu; Lựa chọn triển khai thí điểm phù hợp các nội dung mới của đề án rút kinh nghiệm và nhân rộng toàn quốc.

6 nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Đề án 06 -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu trao đổi thông tin bên lề hội nghị.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả”, trong năm 2023, ngoài việc tập trung hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ còn chậm tiến độ năm 2022 trong thời gian nhanh nhất, thay mặt Tổ công tác triển khai Đề án 06, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo người đứng đầu các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Người đứng đầu các địa phương cần vào cuộc tích cực hơn nữa, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết để triển khai thực hiện Đề án. Có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở. Chỉ đạo điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng, triển khai đề án cho phù hợp tại địa phương. Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tham mưu xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, nhất là đối với những nội dung mới chưa có tiền lệ. Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng trình Quốc hội Luật CCCD sửa đổi; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, liên quan xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật để triển khai các chính sách mới liên quan đến thực hiện đề án...”- Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề xuất.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng kiến nghị cần nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Tập trung nhân rộng, triển khai trên toàn quốc với 2 dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí trên địa bàn toàn quốc trong tháng 1/2023.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật vào Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính, cập nhật vào kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành  xây dựng phương án cắt giảm bộ phận tiếp dân trực tiếp để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (hoàn thành trong quý IV năm 2023). Yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

“Đẩy mạnh phát triển công dân số và tăng cường nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng công dân số quốc gia VnieID và đa dạng hóa các tiện ích để người dân tham gia sử dụng. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh thực hiện các nội dung ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao”- Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đánh giá và đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các bộ, ngành, địa phương rà soát đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, có sự kết nối, chia sẻ phục vụ các nhiệm vụ chung của đất nước. Giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu lớn quốc gia để giảm thiểu kinh phí đầu tư, tối ưu nguồn lực quản trị vận hành cũng như thống nhất về các nền tảng triển khai, bảo đảm an ninh an toàn.

UBND các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị đầu cuối cho cán bộ công chức viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với hệ thống CNTT tại địa phương bảo đảm an ninh, an toàn.  Chỉ đạo, giám sát Tổ công tác triển khai đề án 06 cấp cơ sở trong công tác thu thập, làm sạch thông tin bảo đảm chính xác.

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây