Xây dựng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, là cầu nối giữa công an với nhân dân

Thứ hai - 01/07/2024 05:13 339 0
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ra đời có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một bước phát triển trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự góp phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Trong những qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các lực lượng chức năng và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, các đồng chí đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thực sự là lực lượng quần chúng tại chỗ đáng tin cậy, thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần cùng lực lượng Công an bảo đảm được tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.
Có thể nói, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng và toàn dân nên trong suốt quá trình cách mạng bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, củng cố các lực lượng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Cùng với việc xây dựng, phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, phát triển và phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trên tinh thần đó, ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối để tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này được tốt hơn.
Với sự ra đời của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, chúng ta tin tưởng rằng lực lượng này sẽ tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả, là cánh tay nối dài hỗ trợ cho lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đem lại cuộc sống bình yên và ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.
Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tỉnh Phú Yên tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay.
- Cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành Công an phải luôn chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xem đây là lực lượng quần chúng quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm nói riêng, là cầu nối giữa Công an với Nhân dân, đồng thời là người xung kích trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc tại địa bàn dân cư. Do vậy phải: “Lựa chọn, giới thiệu những người có đạo đức, phẩm chất tốt, có trình độ nhất định, sức khỏe, có lòng nhiệt tình, được nhân dân tín nhiệm tham gia vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
- Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác nắm tình hình; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực với lực lượng Công an để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề phức tạp còn tồn đọng, không để nảy sinh những phức tạp, bất đồng trong nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh trấn áp tội phạm để người dân có chỗ dựa vững chắc, có niềm tin và trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự; tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi  vi phạm pháp luật khác.
- Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tác giả: Trần Quang Thức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây