Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (22/10/2021 - 29/10/2021)

Thứ ba - 02/11/2021 21:42 211 0
Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tham mưu Chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Công an nhân dân (CAND); tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trì làm việc, kiểm tra công tác tại Công an các đơn vị, địa phương, kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục sát cánh cùng chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID-19… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần.

Học viện An ninh nhân dân đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Học viện An ninh nhân dân; đồng thời chỉ đạọ Học viện tiếp tục đổi mới tư duy, hành động mạnh mẽ xây dựng nhà trường thực sự ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là đào tạo đội ngũ cán bộ Công an tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", luôn đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân. Đổi mới toàn diện về công tác giáo dục, đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả để bổ sung đủ nguồn cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới...
Tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh COVID-19

1
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Chiến công hạng Nhất Học viện An ninh nhân dân

Lực lượng CAND tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các kế hoạch, phương án của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đề ra. Giữ vững an ninh mạng, an ninh nội địa, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh các địa bàn chiến lược..., phối hợp thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội. Thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự, an toàn xã hội so với năm 2020. Đảm bảo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

2
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị giao ban định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 10/2021. ​​​​​

Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình dịch bệnh COVID-19; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và các hoạt động tập trung, nơi cư trú của đại biểu, các địa điểm diễn ra chương trình kỳ họp. Bảo đảm tuyệt đối an ninh thông tin, an toàn mạng và thông tin liên lạc thông suốt đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đối với công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo công tác PCTP và vi phạm pháp luật năm 2021. Theo đó, Bộ Công an đã chủ trì, tham mưu với Chính phủ tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác PCTP và vi phạm pháp luật năm 2022: Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác PCTP, vi phạm pháp luật. Chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp nhằm giữ vững chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường các nguồn lực cho công tác đấu tranh PCTP và vi phạm pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm; tăng cường đấu tranh trấn áp, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. …

3
Bộ trưởng Tô Lâm trình bày báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên CANDĐảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới trong CAND; xác định công tác PCTP là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp PCTP. 

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên coi trọng, triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ, với quyết tâm cao. Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng báo cáo và tổ chức hội thảo chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm thực hiện chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

4
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Hội thảo “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Việc triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CAND nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, chiến sỹ CAND “Vì Nhân dân phục vụ”. Qua triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo; gương “người tốt việc tốt”, phòng ngừa sai phạm; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp tục sát cánh cùng chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 
5
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Thư cảm ơn của chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tới lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, cảm thông sâu sắc với những khó khăn, vất vả, mất mát mà chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang phải trải qua trước những diễn biến phức tạp, khốc liệt của dịch bệnh COVID-19; bày tỏ phấn khởi khi tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản khống chế, kiểm soát tốt. Đồng thời khẳng định, lực lượng CAND sẽ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tổ chức hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, luôn sát cánh cùng cả nước, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây