Đồng lòng, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh

Thứ ba - 28/06/2022 03:51 545 0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, việc triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhưng phải được tiến hành rất khẩn trương, cần tập trung trí tuệ, công sức để thực hiện.

Dưới sự điều hành của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chiều 27/6, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ hơn một số vấn đề liên quan chủ đề hội nghị.

Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; nhấn mạnh 8 mặt công tác lớn mà toàn lực lượng CAND đã nỗ lực, cố gắng từ Trung ương đến cơ sở, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả bao trùm nhất là giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, niềm tin của Đảng, của Nhân dân đối với lực lượng CAND được nâng cao.

Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -0
 
Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phương hướng công tác 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ 7 nhóm nhiệm vụ lớn mà Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. "Lực lượng CAND cần đoàn kết, đồng lòng, quyết liệt trong triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" - Bộ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; xây dựng, hoàn thiện các Đề án thành phần; đồng thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 118, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12.

Bộ trưởng khẳng định, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhưng phải được tiến hành rất khẩn trương, cần tập trung trí tuệ, công sức để thực hiện.

Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng điều hành thảo luận tại hội nghị chiều 27/6.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng trong CAND phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng văn hóa, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, tác phong, lề lối làm việc của CBCS trong CAND, coi trọng danh dự, giữ gìn uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND đối với Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao thể lực, trí lực của CBCS. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của CBCS Công an… Tổ chức tốt công tác tuyển sinh CAND năm 2022 gắn với Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -0
 
Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -1
 
Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -2
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với năm 2019 (thời điểm chưa có dịch COVID-19), triệt tiêu điều kiện nảy sinh tội phạm. Trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về hình sự, ma túy; triệt phá các đường dây, băng, ổ, nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, đánh bạc, "tín dụng đen", đòi nợ, siết nợ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản… Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -0
 
Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -1
 
Đồng lòng, quyết liệt xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh -2
Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Về công tác quản lý nhà nước về ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai quyết liệt, phân cấp và bảo đảm đầy đủ điều kiện để tổ chức đăng ký xe ô tô cho Công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô, xe máy cho Công an cấp xã…