Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Chủ nhật - 20/09/2020 21:06 144 0
Ngày 21/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, cho ý kiến về dự thảo báo cáo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. 

Dự buổi làm việc còn có: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương.

 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Về phía Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương có: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày dự thảo báo cáo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trong đó nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc...

Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành công tác chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, cơ bản theo đúng Chỉ thỉ số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu...

 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

Cho ý kiến về dự thảo báo cáo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, được thực hiện nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Bộ Chính trị đánh giá, Đảng bộ Công an Trung ương đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng đối với công tác công an; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Chính trị ghi nhận kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an trong nhiệm kỳ qua là đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời bảo đảm sự ổn định, hoạt động hiệu quả, khiển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, tạo chuyển biến rõ nét trên thực tế.

Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhất là ở các vùng chiến lược, thành phố lớn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước.

 

Toàn lực lượng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước; bảo vệ tuyết đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn mạng; thực hiện chủ trương “kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; chủ động giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo; tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Công an đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trong các lĩnh vực môi trường, buôn lậu, công nghệ cao; phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, nhiều tụ điểm ma túy phức tạp; giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên như “tín dụng đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài… bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Chính trị nhấn mạnh: Đảng bộ Công an cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; xây dựng lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

 
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhất trí với các ý kiến đánh giá sâu sắc, đóng góp tâm huyết của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh ba vấn đề Đảng bộ Công an Trung ương cần chú trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CAND, cùng với QĐND như hai cánh chim hòa bình, hai lực lượng quan trọng, là thanh kiếm và lá chắn để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua đó yêu cầu, Đảng bộ Công an Trung ương cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng, từ đó thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, nhưng cũng là vinh dự của lực lượng CAND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Làm thế nào để đất nước được yên bình, nội bộ đoàn kết, nhân dân ủng hộ… đòi hỏi lực lượng Công an phải thực sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình, bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, giữ yên trong - ngoài, làm sạch chính bản thân mình; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phối hợp tốt với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, làm tốt công tác đối ngoại, giữ gìn hòa bình, an ninh; đồng thời, luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, lực lượng Công an cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu trong thời kỳ hội nhập quốc tế; chủ động làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu chính xác về chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kiên quyết, kiên trì, nhất quán quan điểm, chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn, lực lượng Công an tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được, tuyệt đối không được thỏa mãn, tự mãn, sinh ra chủ quan mất cảnh giác. Lực lượng Công an cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh…; xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong sạch, gương mẫu, liêm chính; đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu; nội bộ phải đoàn kết, không được để mất uy tín, danh dự Công an nhân dân, bởi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng CAND Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng còn mình. Người chiến sỹ CAND phải luôn trong sáng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, xứng đáng với truyền thống CAND Việt Nam Anh hùng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo hết sức quý báu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị tại buổi làm việc và khẳng định sẽ cụ thể hóa thành chủ trương, triển khai hiệu quả trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ tới. Đảng bộ Công an Trung ương sẽ tiếp tục đoàn kết, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; trước mắt là tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII thành công, tốt đẹp...

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,289
  • Tháng hiện tại102,059
  • Tổng lượt truy cập2,292,558
Đường dây nóng
Số điện thoại Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra của tỉnh Phú Yên

1. BS.CKII Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên: 0988.373677
2. Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên: 0963.391414
ncov
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây