Năm 2020 ghi dấu ấn đặc biệt với lực lượng Công an nhân dân

Chủ nhật - 14/02/2021 22:44 1.129 0
Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn, song cũng là năm ghi dấu ấn đặc biệt với lực lượng Công an nhân dân, toàn lực lượng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có những trao đổi để làm rõ hơn về những kết quả, thành tích trên các mặt công tác Công an và phương hướng nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới.

Những dấu ấn đặc biệt

Đại tướng Tô Lâm cho biết: Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn, song cũng là năm ghi dấu ấn đặc biệt với lực lượng Công an nhân dân, toàn lực lượng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã đề ra. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Nổi bật là: Lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự; xử lý có hiệu quả những vấn đề quốc tế, khu vực liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam.

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra (tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 83%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều nhanh chóng được điều tra làm rõ; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 6,8%; tai nạn giao thông và cháy nổ đều giảm sâu cả 3 tiêu chí...), góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. 

 
Lực lượng CAND luôn sẵn sàng chiến đấu, vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an còn là lực lượng tuyến đầu, quyết liệt trong phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Công tác xây dựng lực lượng Công an cũng có nhiều dấu ấn nổi bật, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Lực lượng Công an tiếp tục được bố trí theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sơ", trong đó gần 45.000 cán bộ Công an chính quy đã được tăng cường về các xã, góp phần gần dân, sâu sát với nhân dân hơn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác nắm và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương vì sự bình yên của Tổ quốc

Nhìn lại những kết quả nổi bật trong năm 2020 của lực lượng Công an, có thể thấy nguyên nhân của những thành công là do có sự quan tâm chỉ đạo, sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương cùng với sự giúp đỡ vô cùng to lớn của nhân dân; song song với đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp.

Đặc biệt, là sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy, hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ Công an trong cả nước (Năm 2020, có 14 cán bộ Công an hy sinh, 181 đồng chí bị thư