Những tiện ích quan trọng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ tư - 09/02/2022 21:16 1.205 0
Từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ hoàn thành việc đưa lên mức độ 3, mức độ 4 đối với 14/25 thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến người dân và nhiều tiện ích khai thác.

Ngày 20/1, theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp để phổ biến, quán triệt về nội dung đề án với hình thức trực tuyến tới tận cấp xã với thành phần tham dự là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương (đồng chí Bí thư, Chủ tịch các cấp và người đứng đầu các sở, ngành).

tien ich 1642663133779
Trong Qúy I/2022, nhiều tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ được ứng dụng

Từ tháng 1 đến tháng 3/2022, Bộ Công an sẽ hoàn thành ngay việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu đã có như: Cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (hoàn thàn