Công bố mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thứ sáu - 15/09/2023 20:47 540 0
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã của Công an tỉnh Nghệ An; ngày 05/9/2022, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Sau thời gian áp dụng thí điểm Mô hình cải cách hành chính tại Công an 20 xã, phường, thị trấn: Công an các phường 1, 5, 8 và Công an phường Phú Thạnh (thành phố Tuy Hòa); Công an phường Xuân Yên, Công an xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu); Công an các phường Hòa Hiệp Trung, Hòa Vinh, Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa); Công an thị trấn Phú Hòa, Công an xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa); Công an thị trấn Phú Thứ, Công an xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa); Công an thị trấn La Hai, Công an xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân); Công an thị trấn Chí Thạnh, Công an các xã An Thạch, An Cư, An Chấn, An Ninh Đông (huyện Tuy An). Ngày 31/3/2023, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 115/QĐ-CAT-PV01 về việc công nhận Mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Trên cơ sở hướng dẫn của Công an tỉnh, từ ngày 08/9/2023 đến ngày 15/9/2023, Công an các huyện Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, Công an các thị xã Sông Cầu, Đông Hòa và Công an thành phố Tuy Hòa đã tổ chức Lễ công bố Mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã. Kết quả triển khai Mô hình cho thấy cơ sở vật chất của Công an cấp xã triển khai áp dụng thí điểm Mô hình cải cách hành chính được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, bố trí 01 khu vực với diện tích phù hợp để trang trí khánh tiết, như: Bảng nhận diện “Bộ phận một cửa”; Bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Bảng lịch tiếp công dân; Bảng Nội quy Bộ phận một cửa đáp ứng yêu cầu công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức. Trang thiết bị phục vụ công tác triển khai Mô hình cải cách hành chính được bảo đảm từ 03 đến 04 máy vi tính, 01 máy in, máy scan, hệ thống mạng Internet, mạng nội bộ ngành Công an phục vụ công tác cải cách hành chính. Trưởng Công an cấp xã áp dụng thí điểm Mô hình cải cách hành chính đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an cấp huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; tham mưu triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về thực hiện thủ tục hành chính, nhất là các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã. Chủ động phân công từ 01 đến 02 cán bộ chuyên trách thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Bên cạnh đó, hồ sơ cải cách hành chính của Công an cấp xã được quan tâm xây dựng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an cấp huyện, chính quyền địa phương và các văn bản tham mưu, thực hiện về cải cách hành chính, xây dựng Mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã được tích lũy, thu thập, sắp xếp, đóng tập bảo đảm phục vụ công tác nghiên cứu và công tác kiểm tra của Công an cấp trên. Đặc biệt, Công an cấp xã đều tổ chức tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần bảo đảm theo quy định; kịp thời giải quyết nhu cầu, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an. Qua triển khai mô hình chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính của Công an cấp xã được nâng lên, nhất là phục vụ có hiệu quả công tác triển khai thực hiện Đề án 06 và 02 Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ góp phần xây dựng nền hành chính Công an Phú Yên hiện đại, công khai, minh bạch, vì Nhân dân phục vụ./.
                                                         

Một số hình ảnh Công an các địa phương tổ chức Lễ công bố Mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả: PHÒNG THAM MƯU

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá