Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về PCCC

Chủ nhật - 05/11/2023 09:23 152 0
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) , đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, bởi đây là vấn đề hết sức quan trọng.

Nhận thức sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về PCCC

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, ngày 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Công an đã chuẩn bị tốt nội dung, chương trình hội nghị; đồng thời qua thảo luận, đại diện các bộ, ngành, địa phương cơ bản nhất trí với báo cáo trung tâm do lãnh đạo Bộ Công an trình bày, đã thẳng thắn đánh giá toàn diện về tình hình, kết quả, hạn chế, tồn tại, khó khăn, chỉ ra nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo và trình ban hành kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau hội nghị.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về PCCC -0
Thủ tướng phát biểu bế mạc hội nghị.

Nhấn mạnh về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng xác định: "Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân". Cần tiếp tục nhận thức sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về PCCC, trong có Chỉ thị 47 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Phải luôn xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, để có chủ trương, chính sách đúng, kịp thời, phù hợp. Cần phải đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tổ chức thực hiện, cách làm, cách tiếp cận, đặt công tác PCCC dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả của Nhà nước và sự tham gia tích cực, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

"Chúng ta nhấn mạnh vai trò của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm động lực, nguồn lực, là mục tiêu cho công tác PCCC và CNCH...; làm sao đảm bảo cuộc sống yên bình, an ninh, an toàn, an dân", Thủ tướng lưu ý và khẳng định, công tác PCCC và CNCH phải đảm bảo những điều kiện an toàn, huy động các nguồn lực thực hiện cho hiệu quả.

Lực lượng Công an cứu gần 900 người và tài sản gần 270 tỷ đồng trong các vụ cháy

Khái quát lại một số kết quả đạt được, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả mà các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác PCCC và CNCH thời gian qua, đã tạo môi trường an ninh, an toàn, an dân và sự bình yên cho cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nòng cốt là lực lượng Công an đã nghiêm túc quán triệt, quyết liệt tổ chức triển khai chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC, nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đạt được một số kết quả bước đầu, tích cực.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về PCCC -0
Toàn cảnh hội nghị.

Đã tích cực nghiên cứu, tham mưu ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo rất toàn diện từ Trung ương đến địa phương, làm cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho công tác PCCC và CNCH. Tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, xác định các công việc trọng tâm, trọng điểm; tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà chung cư, nhà ở có nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cháy, nổ.

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho nhân dân về PCCC được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Đã tăng cường xử lý vi phạm, kiểm tra giám sát, xử lý các tồn tại.

"Lực lượng Công an, trong đó chủ công là Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, điều động hơn 60 nghìn lượt CBCS với gần 10 nghìn lượt phương tiện tham gia tổ chức CNCH đối với hơn 2 nghìn vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; đã có hàng chục CBCS hy sinh, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ..." - Thủ tướng biểu dương và khẳng định những kết quả đó đã góp phần hạn chế được thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, tổ chức hướng dẫn thoát nạn và trực tiếp cứu được gần 900 người; bảo vệ tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng và cứu được tài sản trị giá gần 270 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Còn tình trạng buông lỏng quản lý, chây ì vi phạm

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém cần nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất và huy động nguồn lực để khắc phục. Đó là, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH có lúc, có nơi còn hiệu quả. Còn tình trạng buông lỏng quản lý, không tuân thủ quy định pháp luật, không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về PCCC -0
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ đến các địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC, trật tự xây dựng chưa nghiêm; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng chây ì, kéo dài không khắc phục vi phạm. "Như vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Khương Đình, Hà Nội đã bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và trật tự xây dựng", Thủ tướng dẫn chứng.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng các cấp, sự quản lý chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả hơn của các cấp chính quyền, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng của người dân trong phòng, chống cháy nổ và CNCH. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất PCCC và CNCH để đáp ứng yêu cầu khi có sự cố xảy ra.

"Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm "- Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề hết sức quan trọng. Thêm vào đó, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, cơ quan, đoàn thể, địa phương trong công tác này; nâng cao năng lực thực thi của cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu...

Chấm dứt tình trạng xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng phân công Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH, các nghị định liên quan; phối hợp các bộ, ngành rà soát, sửa đổi quy định về PCCC, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm thống nhất trong thực hiện. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình, quy chế thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên tinh thần chặt chẽ, nghiêm minh, công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân, không để xảy ra tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC, đánh giá, phân loại, đưa ra giải pháp trước mắt và lâu dài bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra (hoàn thành trong tháng 12/2023). Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Các địa phương phối hợp với Bộ Công an thực hiện hiệu quả Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngay sau hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây