Sáng nay, Quốc hội thảo luận dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở