Cảnh giác với dịch vụ "lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng" của các luật sư "rởm"

Thứ tư - 03/01/2024 02:17 162 0
Các đối tượng thường giới thiệu là luật sư, làm tại các Văn phòng luật sư nhưng không có thật, đồng thời, các đối tượng yêu cầu người dân phải chuyển phí dịch vụ trước. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng liên tiếp đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nữa và