Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2023

Thứ năm - 21/12/2023 01:57 141 0
Tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra sáng 20/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.
Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2023 -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thưa các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước,

Thưa đồng chí Bí thư và các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương, một hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm mục đích tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong năm 2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trước hết, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, nhiệt liệt chào mừng, gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Qua theo dõi và nghiên cứu báo cáo, tôi thấy, hiện nay các đồng chí rất bận, đang tập trung hoàn thành nhiều công việc vào thời điểm cuối năm nhưng vẫn bố trí tổ chức Hội nghị theo đúng Quy chế làm việc, đây là điều rất đáng hoan nghênh. Theo Chương trình làm việc, Hội nghị hôm nay chúng ta bàn và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: (1) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (2) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.(3) Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (4) Cho ý kiến vào các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79; và một số công việc quan trọng khác.

Nghiên cứu một số tài liệu gửi trước, tôi thấy các đồng chí đã chuẩn bị rất công phu, bài bản, có chất lượng tốt, theo hướng năm sau tốt hơn năm trước, vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay thể hiện ngày càng rõ nét, hiệu quả hơn. Tôi cơ bản tán thành và đánh giá cao các ý kiến đã phát biểu, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thời gian không có nhiều, tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, tham khảo, triển khai thực hiện.

Trước hết, nói về kết quả công tác của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023.

Nhìn lại năm 2023 - năm bản lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng, có thể thấy đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức; trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới, phức tạp, gây ra không ít khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Riêng ngành Công an của chúng ta, tôi cho rằng cũng là khoảng thời gian các đồng chí hoạt động rất vất vả, song cũng rất vinh dự, tự hào, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã luôn đoàn kết, thống nhất; chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn; đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra. Tôi xin điểm lại mấy kết quả nổi bật như sau:

Một làĐảng uỷ Công an Trung ương đã làm tốt vai trò tham mưu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong điều kiện chúng ta phải khẩn trương phục hồi kinh tế sau đại dịch để duy trì đà tăng trưởng, nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội, về an ninh chính trị còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Trước bối cảnh, tình hình đó, năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương đã chủ động thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, nắm chắc "bên ngoài - bên trong", "đối tác - đối tượng", có trên 1.900 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có những báo cáo tham mưu chiến lược của các đồng chí đã cung cấp luận cứ, góp phần định hình tư duy mới, mở ra bước đi mới mang tính bước ngoặt về đối ngoại (trong ứng xử, nâng cấp quan hệ ngoại giao), được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước - Đây chính là kết quả bao trùm và quan trọng nhất trong năm 2023 mà các đồng chí đã đạt được!

Hai là, Đảng uỷ Công an Trung ương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Các đồng chí đã chủ động nhận diện, nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Công an; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại quan trọng, mục tiêu, công trình trọng điểm quốc gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra; mục tiêu kéo giảm tội phạm được các đồng chí thực hiện quyết liệt, theo hướng bền vững; hầu hết các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ba làngành Công an đã tiếp tục phát huy, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc. Các đồng chí cũng đã phát huy trách nhiệm, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo. Không để ai bị bỏ lại phía sau"; trực tiếp đóng góp, hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, nhà bán trú cho học sinh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh, còn nhiều khó khăn; đặc biệt là những địa bàn, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, bằng nguồn vốn xã hội hoá (trong 5 năm vừa qua, đã xây dựng 14.281 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 578,89 tỉ đồng), được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân nhiều nơi ghi nhận, đánh giá cao.

Bốn làlực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, xử lý nghiêm biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đảng uỷ Công an