Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chức năng của Công an tỉnh Phú Yên”

Thứ tư - 20/12/2023 04:54 112 0
Sáng ngày 20/12/2023, Công an tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chức năng của Công an tỉnh Phú Yên” do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ trì nghiên cứu, đồng chí Thượng tá Đào Thế Hải - Phó Trưởng phòng làm chủ nhiệm nhiệm vụ.
Đồng chí Đại tá, Thạc sĩ Trần Trọng Hiền -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì cuộc họp; tham gia dự họp có đồng chí Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Thái Hoàng  - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí trong Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu; Ban Chủ nhiệm, đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì nghiên cứu và Cơ quan Quản lý khoa học Công an tỉnh.
Sau khi nghe Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện và phát biểu của đại diện đơn vị chủ trì nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá về tính cấp thiết, tính thời sự và ý nghĩa lý luận, thực tiễn của nhiệm vụ; mức độ khoa học, logic, rõ ràng của báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ; văn phong, cách phân tích, lập luận, cấu trúc nội dung, tính xác thực, cập nhật số liệu và các nguồn tư liệu; tổng quan các vấn đề liên quan nội dung của nhiệm vụ; mức độ tiên tiến, hiện đại, độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng; giá trị thực tiễn, lý luận và dự kiến triển vọng tác động kinh tế, xã hội từ kết quả nghiên cứu; mức độ sẵn sàng chuyển giao kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung của sản phẩm nhiệm vụ.
Kết luận cuộc họp Hội đồng, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ yêu cầu đơn vị chủ trì nghiên cứu, Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng; sớm bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh sản phẩm nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy định trình lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện cho Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; đồng thời tổ chức vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác theo quy định.
1
 
2
 
3
 
4
 
5
Một số hình ảnh tại cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

Tác giả: Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc