CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

Thứ ba - 23/03/2021 21:26 611 0
Thực hiện Quyết định số 2483/QĐ-BCA-V03 ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công an về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISI 9001:2015 trong Công an nhân dân; ngày 13 tháng 9 năm 2019, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 270/KH-CAT-PV01 về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong Công an Phú Yên.
Trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (Ban hành kèm theo Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015, quy định của pháp luật và Mô hình khung Hệ thống ISO 9001:2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 5885/QĐ-BCA-V03 ngày 02/8/2019), Công an tỉnh đã thành lập Ban Điều hành, Tổ giúp việc ISO tập trung nghiên cứu, rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với Mô hình Hệ thống, 04 quy trình bắt buộc và 79 quy trình cụ thể giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an Phú Yên.
Để công tác vận hành Hệ thống bảo đảm đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, ngày 18 tháng 01 năm 2021, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 25/QĐ-CAT-PV01 về việc Áp dụng thử nghiệm tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị: PA08, PC06, PC07, PC08, PX01, PX05. Thời gian áp dụng thử nghiệm từ ngày 01/02/2021 đến ngày 16/3/2021. Mục đích của việc áp dụng thử nhiệm Hệ thống là nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ phù hợp, tính tiện ích của các quy trình giải quyết thủ tục hành chính với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Kết quả đánh giá nội bộ qua Áp dụng thử nghiệm Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho thấy Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị đã thống nhất nhận thức, tập trung chỉ đạo quyết liệt các Đội nghiệp vụ, CBCS có liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, hướng dẫn của Ban Điều hành ISO Công an tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng thử nghiệm thành công. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ở mức đúng hẹn hoặc trước hẹn, không có trường hợp giải quyết sau hẹn phải xin lỗi; sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngày càng tăng với 95% phiếu đo lường mức độ hài lòng đạt mức tốt và rất tốt. 
Những kết quả bước đầu qua áp dụng thử nghiệm Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là tiền đề, cơ sở quan trọng để Công an tỉnh báo cáo Cục V03 - Bộ Công an thẩm định trước khi ban hành Quyết định xác định hiệu lực và công bố phù hợp với Hệ thống quản chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnhgóp phần tích cực nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Phú Yên.
 

Tác giả: PHÒNG THAM MƯU CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây