PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA ĐẶT BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THAM MƯU CAND (18/4/1946 - 18/4/2021)

Thứ năm - 11/03/2021 22:33 1.500 0
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2021); nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa lịch sử, thành tích xuất sắc của lực lượng Tham mưu CAND qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; động viên, cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sỹ làm công tác tham mưu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
       Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 09/3/2021 Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch phát động Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Tham mưu CAND, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND”; thời gian kể từ ngày phát động đến hết ngày 18/4/2021.
anh1

       
        Nội dung đợt thi đua: (1) Tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Tham mưu CAND, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để cán bộ, chiến sỹ làm công tác tham mưu nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác tham mưu, phục vụ tốt các yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp trong tình hình mới. (2) Chủ động nắm, phân tích, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. (3) Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Tham mưu CAND nói chung, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên nói riêng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”