Năm 2023, năm hành động, quyết định thành bại của Đề án 06

Thứ năm - 26/01/2023 22:00 110 0
Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã bước sang năm thứ 2. Năm 2023 được Chính phủ thống nhất cao là năm của hành động, quyết định sự thành bại của Đề án 06.

Ngay từ những ngày đầu năm mới, lãnh đạo, chỉ huy và CBCS tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư làm việc không quản đêm, ngày, xuyên Tết; bảo đảm cho hoạt động của trung tâm cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm mới với yêu cầu kết nối và hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2023, năm của Đề án 06 kết nối dữ liệu và hành động -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đi đến các nước trên thế giới, mọi người cũng đều nói về câu chuyện chuyển đổi số. Muốn chuyển đổi số thành công, cùng với nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải thật sự “chuyển đổi” về tư duy. Tư duy đúng thì hành động đúng và chuyển đổi số mới thành công. Năm 2023 là năm dữ liệu, số hóa, kết nối dữ liệu và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các tiện ích, dịch vụ, thủ tục hành chính liên thông, trên môi trường số ở tất cả các cấp độ, lĩnh vực.

Cũng ngay trong những ngày đầu năm 2023, một thông tin rất quan trọng được người đứng đầu Chính phủ đưa ra và chỉ đạo quyết liệt, đó chính là phải sớm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Đây là trung tâm lõi, cái gốc, nền tảng quan trọng của sự phát triển quốc gia, kinh tế số, xã hội số, công dân số, Chính phủ số trong thời đại toàn cầu hóa, công nghiệp 4.0.

Năm 2023, năm của Đề án 06 kết nối dữ liệu và hành động -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo yêu cầu các thành viên tổ công tác thực hiện Đề án 06 phải hành động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngày từ những ngày đầu tháng 1 năm mới 2023.

Trung tâm dữ liệu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ấn định đặt tại Bộ Công an bởi nhiều lý do. Đó chính là kinh nghiệm, trình độ, khả năng trong đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vận hành, quản lý của Bộ Công an đối với “câu chuyện” chuyển đổi số, dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu quốc gia. Việc đặt Trung tâm dữ liệu quốc gia tại Bộ Công an không có nghĩa Trung tâm này là của Bộ Công an hay quá trình xây dựng nên trung tâm là công việc, nhiệm vụ riêng của ngành Công an, mà đó là nhiệm vụ, trách nhiệm chung của tất cả các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công an thay mặt Chính phủ quản lý, điều hành, thực hiện các chức năng điều phối, kết nối, phát triển dữ liệu…phục vụ cho sự phát triển nhanh chóng, bền vững, thông minh của nền kinh tế - xã hội từ môi trường số, dữ liệu điện tử. Những chỉ đạo của Thủ tướng đối với câu chuyện chuyển đổi số, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia đủ để thấy rằng sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu Chính phủ cũng như vị trí, vai trò của Đề án 06 đặt ra trong năm 2023 quan trọng như thế nào. Và muốn làm được điều đó, các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay vào hành động với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rõ ràng ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngay trong buổi làm việc đầu tiên tháng 1/2023 của tổ công tác, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã truyền đi những thô