Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ tư - 11/01/2023 22:20 503 0
Sáng ngày 12/01/2023, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Chỉ huy tác chiến và được kết nối qua hệ thống truyền hình trực tuyến đến Hội trường Công an các huyện, thị xã, thành phố. Tại Hội trường Chỉ huy tác chiến, thành phần tham dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Thái Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh, thành viên Tổ giúp việc ISO 9001:2015 Công an tỉnh; cán bộ trực tiếp theo dõi chuyên đề cải cách hành chính của các đơn vị: PX01, PX03, PX05, PV05, PA08, PC06, PC07, PC08.
Tại điểm cầu Công an các địa phương thành phần tham dự có đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố; đại diện chỉ huy các Đội: An ninh, Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Cảnh sát giao thông-trật tự và đại diện chỉ huy Công an cấp xã.
z4032660307473 b3c5f2a58b4c045fd680e25b54bcfefa
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thái Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị
Báo cáo tổng hợp tại Hội nghị đánh giá: Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính và Công an các huyện, thị xã, thành phố, công tác cải cách hành chính của lực lượng Công an Phú Yên tiếp tục đi vào thực chất, phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác. Đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh; tăng cường công tác rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, công bố công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Trang thông tin