HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ​​​​​​​