Không tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017

Ngày 8/3, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên Phạm Văn Cường cho biết, năm 2017, sở này không còn chỉ tiêu biên chế sự nghiệp GD-ĐT nên không tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên trong năm 2017.

 

Theo ông Cường, thực hiện Kế hoạch 28/KH-UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh về việc tinh giản biên chế công chức, viên chức sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017, Sở GD-ĐT phải giảm 60 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp GD-ĐT, trong khi đó chỉ tiêu tuyển dụng dự kiến của sở này trong năm 2017 chỉ có hơn 40 người. Hiện Sở GD-ĐT Phú Yên đang xin UBND tỉnh xem xét giảm số lượng biên chế phải tinh giản. Khi nào có chỉ tiêu sở sẽ thông báo tuyển dụng sau.

 

Đối với các giáo viên đang hợp đồng tại các đơn vị trực thuộc sở, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện hợp đồng giảng dạy đến hết tháng 12/2017để đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy.

 

MẠNH THÚY