THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 10

Thứ năm - 20/10/2022 10:16 151 0
Từ ngày 15/9/2022 đến 14/10/2022
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG        
2 Số vụ 7 7 0 0
3 Số người chết 6 6 0 0
4      Trong đó, số nạn nhân là nữ 1   1  
5 Số người bị thương  3 3 0 0
6      Trong đó, số nạn nhân là nữ 1 1