THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 1/2023

Thứ tư - 18/01/2023 22:13 50 0
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG        
2 Số vụ 8 8 0 0
3 Số người chết 6 6 0 0
4      Trong đó, số nạn nhân là nữ 0      
5 Số người bị thương  4 4 0 0
6      Trong đó, số nạn nhân là nữ 1 1    
7 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 25 25 0 0
8 Số vụ liên quan đến CBCS Công an 0      
9 Số CBCS bị chết 0      
10 Số CBCS bị thương 0      
11 II. TÍNH CHẤT TAI NẠN GIAO THÔNG        
12 Số vụ va chạm giao thông 0      
13 Số người bị thương  0      
14 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0      
15 Số vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng  3 3    
16 Số người bị thương  3 3    
17 Tài sản thiệt hại  (triệu đồng) 5 5    
18 Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng 4 4    
19 Số người chết 4 4    
20 Số người bị thương  1 1    
21 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 13 13    
22 Số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng 1 1    
23 Số người chết 2 2    
24 Số người bị thương  0      
25 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 7 7    
26 Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng 0      
27 Số người chết 0      
28 Số người bị thương  0      
29 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0      
30 III. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG        
31 Do người điều khiển sử dụng rượu, bia, chất kích thích có cồn 0      
32 Do người điều khiển sử dụng ma túy, chất gây nghiện 0      
33 Do người điều khiển vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện 0      
34 Do người điều khiển đi sai làn đường, phần đường 1 1    
35 Do người điều khiển vi phạm vượt sai quy định 0      
36 Do vi phạm quy định an toàn giao thông khi chuyển hướng 0      
37 Do người điều khiển dừng đỗ sai quy định 0      
38 Do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật 0      
39 Do công trình giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn  0      
40 Do người đi bộ sang đường sai quy định 0      
41 Nguyên nhân khác 1 1    
42 Chưa xác định được nguyên nhân 6 6    
43 IV. KHỞI TỐ        
44 - Vụ 2 2    
45 - Bị can 2 2    
46 V. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG        
47 Số trường hợp vi phạm bị xử lý 2443 2439 4  
48 Phạt tiền (triệu đồng) 2542,9 2541,5 1,4  
49 Tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 198 198