THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 7/2023

Thứ ba - 18/07/2023 23:21 147 0
Thống kê từ ngày 15/6/2023 đến 14/7/2023
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG