THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 12

Thứ ba - 20/12/2022 02:23 134 0
Từ ngày 15/11/2022 đến 14/12/2022
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG        
2 Số vụ 17 17 0 0
3 Số người chết 14 14 0 0
4      Trong đó, số nạn nhân là nữ 0      
5 Số người bị thương  9 9 0 0
6      Trong đó, số nạn nhân là nữ 2 2    
7 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 44,5 44,5 0 0
8 Số vụ liên quan đến CBCS Công an 0      
9 Số CBCS bị chết 0      
10 Số CBCS bị thương 0      
11 II. TÍNH CHẤT TAI NẠN GIAO THÔNG        
12 Số vụ va chạm giao thông 0      
13 Số người bị thương  0      
14 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0      
15 Số vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng  4 4    
16 Số người bị thương  4 4    
17 Tài sản thiệt hại  (triệu đồng) 5 5    
18 Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng 12 12    
19 Số người chết 11 11    
20 Số người bị thương  5 5    
21 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 29,5 29,5    
22 Số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng 0      
23 Số người chết 0      
24 Số người bị thương  0      
25 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0      
26 Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng 1 1    
27 Số người chết 3 3    
28 Số người bị thương  0      
29 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 10 10    
30 III. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG        
31 Do người điều khiển sử dụng rượu, bia, chất kích thích có cồn 0 0    
32 Do người điều khiển sử dụng ma túy, chất gây nghiện 0 0    
33 Do người điều khiển vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện 0 0    
34 Do người điều khiển đi sai làn đường, phần đường 1 1    
35 Do người điều khiển vi phạm vượt sai quy định 0 0    
36 Do vi phạm quy định an toàn giao thông khi chuyển hướng 0 0    
37 Do người điều khiển dừng đỗ sai quy định 0 0    
38 Do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật 0 0    
39 Do công trình giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn  0 0    
40 Do người đi bộ sang đường sai quy định 0 0    
41 Nguyên nhân khác 2 2    
42 Chưa xác định được nguyên nhân 14 14    
43 IV. KHỞI TỐ        
44 - Vụ 2 2    
45 - Bị can 3 3    
46 V. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG        
47 Số trường hợp vi phạm bị xử lý 2464 2462 2  
48 Phạt tiền (triệu đồng) 2265,7 2257,7 8  
49 Tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 145 145    
50 Số phương tiện bị tạm giữ  417 417    
51 VI. HÀNH VI VI PHẠM        
52 Vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển  phương tiện 179 179    
53 Người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 0