THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 5/2023

Thứ sáu - 19/05/2023 04:19 56 0
Thống kê ngày ngày 15/4/2023 đến 14/5/2023
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2)