Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội

Ngày 28/9, Công an và Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2008-2012) thực hiện Nghị quyết liên tịch 01-TW (NQLT 01) về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Qua 5 năm thực hiện NQLT 01, lực lượng Công an, Phụ nữ các cấp đã phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đồng thời rà soát lên danh sách 1.306 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giao Hội Phụ nữ các cấp, các đoàn thể, tổ chức có liên quan nhận cảm hóa, giáo dục. Kết quả đã có 1.133 em thật sự tiến bộ. Ngoài ra, để ngăn ngừa, hạn chế các đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, Hội Phụ nữ và Công an đã trực tiếp động viên 322 học sinh bỏ học trở lại trường và nhiều trẻ em lang thang trở về với gia đình… Qua đó, góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: Việc tổ chức triển khai NQLT 01 ở một số địa phương còn chậm, mang tính hình thức; công tác tuyên truyền pháp luật và quản lý giáo dục trẻ em của chính quyền và gia đình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên thông báo cho nhau tình hình phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội…

Hội nghị đã triển khai kế hoạch thực hiện NQLT 01 giai đoạn 2012-2017, trong đó xác định: Thường xuyên phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Trung ương Hội LHPN. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; cảm hóa giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường giáo dục, nâng cao tính nêu gương của cán bộ chiến sĩ công an và các bậc làm cha mẹ là tấm gương sáng để thanh thiếu niên học tập noi theo…

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân, trong đó có 8 tập thể và 8 cá nhân ngoài ngành Công an, đã có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện NQLT 01.

Theo PYO